Vooruitblik 2014-2017


  Ons werkplan voor de eerstkomende jaren omvat de volgende activiteiten:

 1. Het ordenen en beschrijven van de aanwezige objecten, zowel in Ermelo als in Den Haag;
 2. Het uitbreiden van de publicatie van afbeeldingen van objecten uit onze collectie op onze website, vergezeld van toelichtende informatie;
 3. Het voortzetten van publicatie van bijzondere documenten op onze website;
 4. Het benaderen van andere musea met het aanbod dat zij relevante onderdelen van onze collectie tijdelijk of permanent aan hun eigen collectie kunnen toevoegen;
 5. Het verzamelen van informatie over de vindplaats van andere collecties of objecten die op ons terrein liggen, opdat uiteindelijk een goed overzicht bestaat van wat er in het land aanwezig is;
 6. Het organiseren van professionele ordening van het bij ons aanwezige archiefmateriaal om het nadien te kunnen onderbrengen bij daartoe bestemde instellingen;
 7. Het verzorgen van enige tijdelijke tentoonstellingen, onder meer in samenwerking met Stichting KUBES;
 8. Het voortzetten van het project waarin we blinden en slechtzienden interviewen over hun onderwijsloopbaan;
 9. Interesse wekken bij een breder publiek, mede met het oog op het werven van begunstigers.terug naar het overzicht van de jaarstukken
terug naar de beginpagina van de website