Begroting 2015

Uitgaven
Bestuurskosten€   250
Huur€ 2.500
Reiskosten vrijwilligers € 1.000
Secretariaatskosten€   250
Diverse kosten€   350
Totaal uitgaven€ 4.350
Inkomsten
Giften van particulieren€   500
Ten laste van reserve€ 3.850
Totaal inkomsten€ 4.350terug naar het overzicht van de jaarstukken
terug naar de beginpagina van de website