ReliŽfwerk


De aardrijkskundige kaarten die voor blinden en slechtzienden werden en worden gemaakt zijn te herkennen doordat er gebruik is gemaakt van de mogelijkheden van reliëf, materiaalverschillen, kleurstelling en aangepaste belettering.
Met reliëfwerk wordt niet alleen inzicht verschaft in geografische werkelijkheden. Er is ook reliëfwerk om inzicht te verschaffen in de vorm van een gebouw, een winkelcentrum of .... Ja, bijvoorbeeld in de ligging van de meridianen in het menselijk lichaam en in zaken die met de zeilsport te maken hebben. Er is bijvoorbeeld een boek met reliëftekeningen die de mogelijke koersen van de zeilboot voor blinden en slechtzienden aanschouwelijk maken.

Wij hebben het reliëfwerk in drie categorieën onderverdeeld, zie:

naar Aardrijkskundige kaarten

naar plattegronden

naar overig reliëfwerk

We hebben een afzonderlijke pagina gemaakt voor de verzameling reliëfwerk die Jaap van Lelieveld via zijn weduwe aan ons museum heeft overgedragen; zie:

naar de collectie van Jaap van Lelieveld

In de afdeling Collectie, categorie Bijzonder Drukwerk, komt ook enig reliëfwerk voor, waaronder het hierboven bedoeld boek over zeilkoersen. Ook enkele boeken uit de verzameling van Jaap van Lelieveld zijn daar te vinden. Zie:

naar Bijzonder Drukwerknaar de beginpagina van hulp- en leermiddelen
naar de beginpagina van de collectie van lectuur
naar de beginpagina van interviews
naar de beginpagina van de website