Lectuurcollectie van het Nationaal Blindenmuseum


Wij zijn doende met het beschrijven van de teksten die zich in onze collectie bevinden. In het belang van de vindbaarheid hebben wij de beschrijvingen over verscheidene categorieën verdeeld. Hieronder vind u koppelingen naar de categorieën waarbinnen voorwerpbeschrijvingen aanwezig zijn.
Een afzonderlijke afdeling Documenten richten wij in voor de rechtstreekse toegang tot documenten, al dan niet fysiek (op papier) in ons bezit.

De hoofmoot van de categorieën betreft lectuur in braille, soms aangevuld met een andere leesvorm. De zwartdruklectuur hebben we in een aparte categorie opgenomen.

Er is nu ook een begin gemaakt met de besschrijving van de voorwerpen die niet onder lectuur, reliëfwerk of hulpmiddelen vallen. Die categorie noemen we Diverse.

naar Categorie Lectuur Over Braille en Ander Schriftnaar Categorie Belangenbehartiging en Aanverwante Zakennaar Categorie Louis Braillenaar Categorie Religieuze Geschriften, waaronder bladmuziek in braillenaar Categorie Talenstudienaar Categorie Lectuurvoorzieningnaar Categorie Bijzonder Drukwerknaar Categorie Denksportnaar Categorie Allerlei Lectuurnaar Categorie Bladmuziek en Aanverwante Zakennaar Categorie Lectuur in Zwartdruknaar Categorie Digitale Documentennaar Categorie Diverse

naar leer- en hulpmiddelen
naar interviews
naar de beginpagina van de website