Afdeling Groningen van de Nederlands(ch)e Blindenbond


Van deze afdeling hebben wij archiefmateriaal in braille in bezit. Het zijn stukken uit de periode 1935 tot 1977. Om het mogelijk te maken dat geïnteresseerden die het brailleschrift niet beheersen kennis maken met de inhoud van dit materiaal, zijn wij begonnen met het digitaliseren van een keuze uit deze stukken.
Zoals toen gebruikelijk was, wordt in de brailletekst het hoofdletterteken dikwijls achterwege gelaten en worden woorden nogal eens verkort weergegeven. Meerdere stukken zijn in kortschrift geschreven. Bij het overtikken is van het kortschrift volschrift gemaakt. Voor het overige is de tekst zo getrouw mogelijk gekopieerd. Voor de beginletter van een volzin is een uitzondering gemaakt. Doorgaans is daar in braille geen hoofdletterteken gebruikt om van de kleine letter een hoofdletter te maken. Wij hebben ervoor gekozen een volzin met een hoofdletter te beginnen.

Uit de stukken kunt u een indruk krijgen van waarmee een belangenorganisatie van blinden (en slechtzienden) zich in die periode bezighield.
Via onderstaande koppelingen kunt u de stukken lezen.
In onder meer het verslag van de ledenvergadering van 4 mei 1974 wordt de heer Rijploeg genoemd. Een interview met hem dat in 2014 in het Nieuwsblad van het Noorden is verschenen, kunt u onder Diverse vinden.

Jaarverslagen


naar het jaarverslag over 1937 van Afdeling Groningen van de Nederlandsche Blindenbond

naar het jaarverslag over 1938 van Afdeling Groningen van de Nederlandsche Blindenbond

naar het jaarverslag over 1939 en 1940 van Afdeling Groningen van de Nederlandsche Blindenbond

naar het jaarverslag over 1943 van Afdeling Groningen van de Nederlandse Blindenbond

naar het jaarverslag over 1944 van Afdeling Groningen van de Nederlandse Blindenbond

naar het jaarverslag over 1945 van Afdeling Groningen van de Nederlandse Blindenbond

naar het jaarverslag over 1946 van Afdeling Groningen van de Nederlandse Blindenbond

naar het jaarverslag over 1947 van Afdeling Groningen van de Nederlandse Blindenbond

naar het jaarverslag over 1948 van Afdeling Groningen van de Nederlandse Blindenbond

naar het jaarverslag over 1949 van Afdeling Groningen van de Nederlandse Blindenbond

naar het jaarverslag over 1950 van Afdeling Groningen van de Nederlandse Blindenbond

naar het jaarverslag over 1951 van Afdeling Groningen van de Nederlandse Blindenbond

naar de uittreksels van de jaarverslagen over 1953 en 1954 van Afdeling Groningen van de Nederlandse Blindenbond

Andere vergaderstukken


naar het reglement voor de contactvergaderingen van de regio noordoost

naar het verslag van de contactvergadering van de regio noordoost op 3 oktober 1953

naar de agenda voor de contactvergadering van de regio noordoost op 3 april 1954

naar het verslag van de contactvergadering van de regio noordoost op 9 oktober 1954

naar het verslag van de ledenvergadering van Afdeling Groningen op 19 februari 1972

naar het verslag van de ledenvergadering van Afdeling Groningen op 18 mei 1972

naar het verslag van de ledenvergadering van Afdeling Groningen op 16 oktober 1972

naar het verslag van de ledenvergadering van Afdeling Groningen op 24 februari 1973

naar het verslag van de ledenvergadering van Afdeling Groningen op 2 mei 1973

naar het verslag van de ledenvergadering van Afdeling Groningen op 22 oktober 1973

naar het verslag van de ledenvergadering van Afdeling Groningen op 12 december 1973

naar het verslag van de ledenvergadering van Afdeling Groningen op 2 maart 1974

naar het verslag van de ledenvergadering van Afdeling Groningen op 4 mei 1974

naar het verslag van de ledenvergadering van Afdeling Groningen op 19 oktober 1974

naar het verslag van de ledenvergadering van Afdeling Groningen op 7 december 1974

naar het verslag van de ledenvergadering van Afdeling Groningen op 1 maart 1975

naar het verslag van de ledenvergadering van Afdeling Groningen op 10 mei 1975

naar het verslag van de ledenvergadering van Afdeling Groningen op 11 oktober 1975

naar het verslag van de ledenvergadering van Afdeling Groningen op 21 februari 1976

naar het verslag van de ledenvergadering van Afdeling Groningen op 29 mei 1976

naar het verslag van de ledenvergadering van Afdeling Groningen op 11 september 1976

naar het verslag van de ledenvergadering van Afdeling Groningen op 17 november 1976

naar het verslag van de ledenvergadering van Afdeling Groningen op 19 maart 1977

naar het verslag van de ledenvergadering van Afdeling Groningen op 17 mei 1977

naar het verslag van de ledenvergadering van Afdeling Groningen op 10 december 1977

Brieven


naar enige (concept)brieven van en aan afdeling Groningen van de Nederlandsche Blindenbond uit de periode 1940-1946

naar een brief van het hoofdbestuur van de Nederlandse Blindenbond de dato 7 januari 1955

Diversenaar het interview met Sjak Rijploeg in het Nieuwsblad van het Noorden de dato 24 mei 2014naar de beginpagina van documenten
naar de lectuurcollectie
naar leer- en hulpmiddelen
naar interviews
naar de beginpagina van de website