Oproep voor ondersteuning van een voorstelWest-Overijselse Blindenbond, aangesloten bij de Nederlandse Blindenbond.
Secretariaat, G. Steenbergen,
Hof van Colmschate 92,
Deventer.

Deventer, 27 mei 1962.
Beste bondsvrienden,

In verband met de te houden bondsvergadering deel ik u namens het bestuur van onze afdeling en de leden mede, dat wij een voorstel hebben ingezonden, hetwelk naar de rondvraag is verwezen.
Onze afdeling vindt het namelijk wenselijk wanneer de geestelijk- en lichamelijk gehandicapten in de beschutte werkplaatsen van elkaar worden gescheiden.
Wij hopen, wanneer ons voorstel in de rondvraag naar voren wordt gebracht, op uw steun te mogen rekenen.

Met vriendelijke groeten teken ik,
Namens het bestuur,
G. Steenbergen
Secretaris W.O.B.B.

(Overgeschreven door Klarinne Labooy-Koole.)terug naar de beginpagina van de Haags(ch)e Blindenvereniging