Titelblad


Op het titelblad van de eerste van de acht banden staat:
(begin citaat)
fransch woordenboek
door van goor
1e deel: fransch-nederlandsch
2e deel: nederlandsch-fransch

uitgave van "licht en liefde voor onze blinden"
jerusalemstraat, 19
brugge.
(einde citaat)

In de tweede tot en met de vierde band staat onder Brugge "1935". In de vijfde tot en met de achtste band staat onder Brugge "1936".
Het 2e deel begint met de vijfde band.

Opmerkingenterug naar de vorige pagina