Omschrijving


Op het titelblad staat:
(begin citaat)
Mensen-leven
Maandblad in braille en gesproken vorm dat informatie wil bieden over relaties, emoties en seksualiteit.

Eerste jaargang, nummer 1.

Een uitgave van de Stichting 'Vrije Informatie-pers'

Secretariaat en abonnementsadministratie:
Hans Wensveen, Flevostraat 205, 1442 PU Purmerend,
Tel. 02990-32.587

Abonnementsprijs: f15,-- per kalenderjaar, te voldoen op postrekening 44.59.750, t.n.v. Stichting 'Vrije Informatie-Pers' Arnhem.
(einde citaat)

Opmerkingenterug naar de vorige pagina