Titelblad


Titelblad van elk van de vier delen:
(begin citaat)
het braille muziekschrift

door f. kerkhof en a. slegers

uitgave van de blindenbibliotheek amsterdam in opdracht van de vereniging het nederlandse blindenwezen

gedrukt bij "stichting werkplaatsen sonneheerdt" te ermelo
(einde citaat)

In de eerste band staat de volgende aanvullende tekst:
(begin citaat)
Deze bewerking van de gelijknamige zwartdrukuitgave is tot stand gekomen door de "werkgroep braillemuziekschrift", waartoe naast beide schrijvers ook behoren de heer g.j. emons, ermelo; de heer a. lambeek, harderwijk en mej. a. willemsen, amsterdam.

oprechte dank betuigen wij aan het "prins bernhard fonds", dat door een ruime bijdrage deze uitgave financieel mogelijk gemaakt heeft.

ermelo, juli 1979,
namens de werkgroep,
a. lambeek.
(einde citaat)

Opmerkingenterug naar de vorige pagina