Titelblad


Op het titelblad van de eerste van de twee banden staat:
(begin citaat)
Inleiding tot het lezen van het Braille Muziekschrift
door Bettye Krolick

FNB, Amsterdam
band 1
(einde citaat)
Op een uitgebreider titelblad staat ook informatie over de oorspronkelijke druk en de vertaling.
Het boek is geproduceerd in 2003.
Het is de tweede druk.

Opmerkingenterug naar de vorige pagina