Titelblad


Hierop staat:
(begin citaat)
amory's muziekwoordenboekje,
bevattende de verklaring der meest gebruikelijke kunsttermen op muzikaal gebied, alsmede de noodige aanduidingen voor de juiste uitspraak.
utrecht,
firma j.a.h. wagenaar.
d.a.p.
(einde citaat)

De ondertekening van het voorwoord luidt: "arnhem, maart, 1902. a.h.amory."

Opmerkingenterug naar de vorige pagina