Collectie van het Nationaal Blindenmuseum

Categorie belangenbehartiging en aanverwante zaken


De aanwezige lectuur hebben we in categorieën verdeeld. Dit is de categorie Belangenbehartiging en aanverwante zaken, zoals dienstverlening. Deze hebben we onderverdeeld in afdelingen. Toedeling aan een categorie of afdeling is discutabel. We houden ons aanbevolen voor suggesties voor een betere toedeling.

Inhoudsopgave


Belangenorganisaties

Statuten en Huishoudelijke Reglementen van belangenorganisaties


 1. OnderwerpStatuten van de Nederlandsche Blindenbond; 1929
  naar details van vwnr. h001
  Soort voorwerpBoek in braille
  Afmetingen33 maal 25 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren2
 2. OnderwerpStatuten en Huishoudelijk Reglement Nederlandse Blindenbond; 1965
  naar details van vwnr. h028
  Soort voorwerpBoek in braille
  Afmetingen25 maal 20 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 3. OnderwerpStatuten NVBS; 1984
  naar details van vwnr. h015
  Soort voorwerpBoek in braille
  Afmetingen28 maal 23 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 4. OnderwerpStatuten NVBS; 1998
  naar details van vwnr. h018
  Soort voorwerpBoek in braille
  Afmetingen30 maal 22 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 5. OnderwerpStatuten NVBS; 2000
  naar details van vwnr. h019
  Soort voorwerpBoek in braille
  Afmetingen30 maal 22 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 6. OnderwerpHuishoudelijk Reglement van de NVBS; juni 2002
  naar details van vwnr. h061
  Soort voorwerpBoek in braille
  Afmetingen30 maal 22 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 7. OnderwerpStatuten van de NVBS; juli 2003
  naar details van vwnr. h062
  Soort voorwerpBoek in braille
  Afmetingen30 maal 22 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1

Belangenorganisaties vóór 1978


 1. OnderwerpMarschlied; z.j.
  naar details van vwnr. h110
  Soort voorwerpTekst en muziek in braille
  Afmetingen28 maal 22 cm. (h maal b)
  Aantal exemplarenmeerdere
 2. OnderwerpKamplied; z.j.
  naar details van vwnr. h036
  Soort voorwerpTekst in braille
  Afmetingen36 maal 26 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren10
 3. OnderwerpFinanciële jaarstukken van "Sint Odilia"; 1937-1941
  naar details van vwnr. h098
  Soort voorwerpMap met teksten in braille en zwartdruk
  Afmetingen36 maal 28 maal 2,5 cm. (h maal b maal d)
  Aantal exemplaren1
 4. OnderwerpJaarverslagen van de Haagse Blindenvereniging en andere stukken; 1944-1953
  naar details van vwnr. h133
  Soort voorwerpEnvelop met stukken in braille
  Afmetingen37 maal 26 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 5. OnderwerpCorrespondentie Nederlandse Blindenbond, Afdeling Groningen; 1940-1950(?)
  naar details van vwnr. h006
  Soort voorwerpOrdner met teksten in braille
  Afmetingen35 maal 30 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 6. OnderwerpVerslagen Nederlandse Blindenbond, Afdeling Groningen; 1938-1970(?)
  naar details van vwnr. h005
  Soort voorwerpBundel teksten in braille
  Afmetingen35 maal 27 maal 4 cm. (h maal b maal d)
  Aantal exemplaren1
 7. OnderwerpJaarverslagen Nederlandse Blindenbond, Afdeling Groningen; 1955-1976
  naar details van vwnr. h002
  Soort voorwerpBundel boekjes in braille
  Afmetingen17 maal 27 maal 12 cm. (h maal b maal d)
  Aantal exemplaren1
 8. OnderwerpVerslagen van bestuursvergaderingen Nederlandse Blindenbond, Afdeling Groningen; circa 1975
  naar details van vwnr. h003
  Soort voorwerpBundel teksten in braille
  Afmetingen35 maal 27 maal 3 cm. (h maal b maal d)
  Aantal exemplaren1
 9. OnderwerpVerslagen van ledenvergaderingen Nederlandse Blindenbond, Afdeling Groningen; circa 1975
  naar details van vwnr. h004
  Soort voorwerpBundel teksten in braille
  Afmetingen35 maal 27 maal 3 cm. (h maal b maal d)
  Aantal exemplaren1
 10. OnderwerpPlan voor bondsvakantie van de Nederlandse Blindenbond in Driebergen; 1961
  naar details van vwnr. h130
  Soort voorwerpDossiermap met tekst in braille
  Afmetingen33 maal 25 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 11. OnderwerpJaarverslag Nederlandse Blindenbond; 1964
  naar details van vwnr. h034
  Soort voorwerpTekst in braille
  Afmetingen33 maal 25 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 12. OnderwerpReglement Contactcommissie oosten des lands; z.j.
  naar details van vwnr. h149
  Soort voorwerpTekst in braille
  Afmetingen33 maal 25 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 13. OnderwerpVerslagen ledenvergaderingen en jaarverslagen van de R.K. Blindenbond Sint Odilia, Afdeling Leiden; 1950-1965
  naar details van vwnr. h106
  Soort voorwerpBundel teksten in braille
  Afmetingen27 maal 18 maal 10 cm. (h maal b maal d)
  Aantal exemplaren1
 14. OnderwerpVerslagen R.K. Blindenbond Sint Odilia, Afdeling Leiden; 1964-1970
  naar details van vwnr. h023
  Soort voorwerpBundel teksten in braille
  Afmetingen36 maal 26 maal 10 cm. (h maal b maal d)
  Aantal exemplaren1
 15. OnderwerpRapport inzake het blindenwezen in Nederland; z.j.
  naar details van vwnr. h026
  Soort voorwerpTekst in braille
  Afmetingen32 maal 25 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 16. OnderwerpBeleidsnotitie van de NBJW; juni 1958
  naar details van vwnr. h025
  Soort voorwerpTekst in braille
  Afmetingen33 maal 26 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 17. OnderwerpAgenda Bondsraadsvergadering Nederlandse Blindenbond plus bijlage; 1965
  naar details van vwnr. h011
  Soort voorwerpBoekje in braille
  Afmetingen25 maal 20 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 18. OnderwerpProgram van Actie Nederlandse Blindenbond; 1966
  naar details van vwnr. h012
  Soort voorwerpBoekje in braille
  Afmetingen25 maal 20 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 19. OnderwerpVergaderstukken voor de Bondsraadsvergadering van de Nederlandse Blindenbond; 1969
  naar details van vwnr. h071
  Soort voorwerpBoekje in braille
  Afmetingen28 maal 24 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 20. OnderwerpInformatie over inkomstenbelasting - Nederlandse Blindenraad; 1960(?)
  naar details van vwnr. h047
  Soort voorwerpBoekje in braille
  Afmetingen25 maal 20 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren2
 21. OnderwerpAdressenlijst Nederlandse Blindenbond; z.j.
  naar details van vwnr. h037
  Soort voorwerpBoekje in braille
  Afmetingen25 maal 20 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 22. OnderwerpWie is wie - Academisch Genootschap "Petronella Moens"; 1971
  naar details van vwnr. h038
  Soort voorwerpOrdner met tekst in braille
  Afmetingen32 maal 25 maal 4 cm. (h maal b maal d)
  Aantal exemplaren1
 23. OnderwerpVerslag Structuurcommissie van de Nederlandse Blindenraad; 1972
  naar details van vwnr. h035
  Soort voorwerpTekst in braille
  Afmetingen34 maal 26 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 24. OnderwerpDiscussienota beroepsmogelijkheden - NBB; 1972(?)
  naar details van vwnr. h082
  Soort voorwerpBoek in braille
  Afmetingen28 maal 24 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 25. OnderwerpJoop speelt met bal - boekje om lezen te leren; z.j.
  naar details van vwnr. h147
  Soort voorwerpBoekje in braille
  Afmetingen14 maal 25 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 26. OnderwerpMacramé knopen - a.m. kráwinkel-heijnen; z.j.
  naar details van vwnr. h146
  Soort voorwerpBoek in braille
  Afmetingen33 maal 30 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 27. OnderwerpBasisnota voor de Aktiegroep van Blinden en Slechtzienden (ABS); 1975
  naar details van vwnr. h138
  Soort voorwerpBoekje in braille
  Afmetingen?? cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 28. OnderwerpAktiegroep van Blinden en Slechtzienden; 1975
  naar details van vwnr. h009
  Soort voorwerpBoekje in braille
  Afmetingen28 maal 23 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 29. OnderwerpDiverse stukken met betrekking tot Cor van den Brink; rond 1976
  naar details van vwnr. h123
  Soort voorwerpDossiermap met braille
  Afmetingen?? cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1

Belangenorganisaties vanaf 1978


 1. OnderwerpLedenwerffolder - NVBS en NCB; 1985(?)
  naar details van vwnr. h120
  Soort voorwerpBoekje in braille
  Afmetingen28 maal 21 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 2. OnderwerpVerslag jubileumcongres - NVBS en NCB; 1995
  naar details van vwnr. h076
  Soort voorwerpBoekje in braille
  Afmetingen30 maal 25 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 3. OnderwerpBeleidsplan 1997-2001 - NVBS afd. WOV; 1996
  naar details van vwnr. h153
  Soort voorwerpBoek in braille
  Afmetingen32 maal 26 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 4. OnderwerpActie/prioriteitenlijst 1997 - NVBS afd. WOV; 1996
  naar details van vwnr. h154
  Soort voorwerpBoekje in braille
  Afmetingen32 maal 27 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 5. OnderwerpGids voor het Afrikamuseum - Afrikamuseum/NVBS afd. WOV; 1997
  naar details van vwnr. h165
  Soort voorwerpBoek in braille
  Afmetingen32 maal 27 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 6. OnderwerpJaarverslag 1996 van de SBBS; 1997
  naar details van vwnr. h049
  Soort voorwerpBoek in braille
  Afmetingen30 maal 26 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 7. OnderwerpBruikleencontract geleidehonden; 1997
  naar details van vwnr. h080
  Soort voorwerpTekst in braille
  Afmetingen30 maal 25 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 8. OnderwerpVolwaardig burgerschap, beleidsplan van de Federatie Gehandicaptenraad; 1998
  naar details van vwnr. h017
  Soort voorwerpBoek in braille
  Afmetingen30 maal 22 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 9. OnderwerpToelichting op aftrek ziektekosten - Federatie VNBW e.a.; 1999
  naar details van vwnr. h141
  Soort voorwerpBoekje in braille
  Afmetingen28 maal 22 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 10. OnderwerpMeerjarenbeleidsplan Federatie SB-belang; 2001
  naar details van vwnr. h022
  Soort voorwerpBoek in braille
  Afmetingen30 maal 22 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 11. OnderwerpBeschouwing over activiteiten van fondsen - Hil Delver; december 1987
  naar details van vwnr. h070
  Soort voorwerpBoekje in braille
  Afmetingen30 maal 26 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 12. OnderwerpToegankelijkheid musea; 1989
  naar details van vwnr. h007
  Soort voorwerpBoek in braille
  Afmetingen32 maal 29 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 13. OnderwerpMobiliteitsmap - NVBS; 1993
  naar details van vwnr. h088
  Soort voorwerpBoek in braille
  Afmetingen30 maal 27 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 14. OnderwerpOnderzoeksrapport over motieven voor lidmaatschap NVBS; 1994
  naar details van vwnr. h024
  Soort voorwerpBoek in braille
  Afmetingen29 maal 24 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren2
 15. OnderwerpNotitie over praktische belangenbehartiging - NVBS; 1996
  naar details van vwnr. h073
  Soort voorwerpBoekje in braille
  Afmetingen30 maal 25 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 16. OnderwerpNotulen beleidsdag - NVBS; 1996
  naar details van vwnr. h081
  Soort voorwerpBoek in braille
  Afmetingen30 maal 25 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 17. OnderwerpNieuwjaarskaart van de NVBS plus kaart van de Federatie VNBW; 1999
  naar details van vwnr. h097
  Soort voorwerpKaart in braille en zwartdruk
  Afmetingen15 maal 21 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 18. OnderwerpBeschrijving van de videofilm Axel en Valentine gaan gewoon naar school; 2000(?)
  naar details van vwnr. h046
  Soort voorwerpBoekje in braille
  Afmetingen30 maal 23 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 19. OnderwerpProgramma van De Golfstroom - NVBS en KUBES; 2001(?)
  naar details van vwnr. h105
  Soort voorwerpTekst in braille
  Afmetingen30 maal 21 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 20. OnderwerpCursus Word enz., samengesteld door Henk Nobel; 2002(?)
  naar details van vwnr. h020
  Soort voorwerpBoek in braille en op cassette
  Afmetingen30 maal 22 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 21. OnderwerpBraillealfabet van de NVBS; z.j.
  naar details van vwnr. h101
  Soort voorwerpKaart in braille en zwartdruk
  Afmetingen10 maal 21 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren5
 22. OnderwerpUitnodiging voor jubileumviering - NVBS; 2002
  naar details van vwnr. h077
  Soort voorwerpBoekje in braille
  Afmetingen30 maal 21 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 23. OnderwerpUitnodiging voor jubileumsymposium over sport en vrijetijdsbesteding - NVBS; 2002(?)
  naar details van vwnr. h078
  Soort voorwerpTekst in braille
  Afmetingen30 maal 21 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 24. OnderwerpBakjes troost - Christine Crutsen; 2003
  naar details van vwnr. h032
  Soort voorwerpBoek in braille
  Afmetingen28 maal 22 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren2
 25. OnderwerpVoorlichtingsfolder van de NVBS; 2003(?)
  naar details van vwnr. h059
  Soort voorwerpBoekje in braille
  Afmetingen30 maal 22 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 26. OnderwerpZakkalender van de NVBS; 2004
  naar details van vwnr. h102
  Soort voorwerpBoekje in braille
  Afmetingen13 maal 17 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 27. OnderwerpUitnodiging voor deelname aan discussiebijeenkomsten over verenigingsstructuur - NVBS; 2004
  naar details van vwnr. h144
  Soort voorwerpBoekje in braille
  Afmetingen30 maal 21 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 28. OnderwerpVerslag structuurbijeenkomsten van de NVBS; 2004
  naar details van vwnr. h064
  Soort voorwerpBoek in braille
  Afmetingen30 maal 22 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 29. OnderwerpAandacht gevraagd voor blindenvraagstukken, notitie - NVBS; 2004
  naar details van vwnr. h145
  Soort voorwerpBoekje in braille
  Afmetingen30 maal 22 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 30. OnderwerpZakkalender van de NVBS; 2005
  naar details van vwnr. h103
  Soort voorwerpBoekje in braille
  Afmetingen14 maal 18 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 31. OnderwerpBrief van het hoofdbestuur van de NVBS over stand van zaken bij de fusiebesprekingen met bijlage; juli 2012
  naar details van vwnr. h060
  Soort voorwerpTeksten in braille
  Afmetingen30 maal 21 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 32. OnderwerpUitnodiging voor jubileumviering - NVBS; 2013
  naar details van vwnr. h079
  Soort voorwerpTekst in braille
  Afmetingen30 maal 21 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 33. OnderwerpLedenraadsstukken NVBS; najaar 1984
  naar details van vwnr. h014
  Soort voorwerpBoek in braille
  Afmetingen28 maal 23 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 34. OnderwerpJaarrekening 1987 van de NVBS; voorjaar 1988
  naar details van vwnr. h054
  Soort voorwerpBoek in braille
  Afmetingen32 maal 25 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 35. OnderwerpEvaluatierapport wervingsactiviteiten van de NVBS; 1992
  naar details van vwnr. h055
  Soort voorwerpBoek in braille
  Afmetingen28 maal 24 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 36. OnderwerpPubliciteitsmap NVBS - Commissie P&W; rond 1995
  naar details van vwnr. h159
  Soort voorwerpBoek in braille
  Afmetingen30 maal 25 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 37. OnderwerpWerkplan 1995 van de Commissie P&W - NVBS; 1994
  naar details van vwnr. h158
  Soort voorwerpBoekje in braille
  Afmetingen29 maal 25 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 38. OnderwerpUitnodiging voor bijeenkomst Afdelingscontactpersonen P&W - NVBS; 1995
  naar details van vwnr. h156
  Soort voorwerpTekst in braille
  Afmetingen29 maal 24 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 39. OnderwerpVerslag van bijeenkomst Afdelingscontactpersonen P&W - NVBS; 1995
  naar details van vwnr. h157
  Soort voorwerpBoekje in braille
  Afmetingen29 maal 25 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 40. OnderwerpBegroting 1999 van de NVBS; 1998
  naar details van vwnr. h051
  Soort voorwerpBoek in braille
  Afmetingen30 maal 24 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 41. OnderwerpMeerjarenbeleidsplan NVBS; 2000
  naar details van vwnr. h021
  Soort voorwerpBoek in braille
  Afmetingen30 maal 22 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 42. OnderwerpJaarrekening 2002 van de NVBS; juni 2003
  naar details van vwnr. h057
  Soort voorwerpBoek in braille
  Afmetingen30 maal 23 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 43. OnderwerpVerslag van bijeenkomst voor voorlichters van de NVBS; 2003
  naar details van vwnr. h160
  Soort voorwerpBoekje in braille
  Afmetingen30 maal 25 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 44. OnderwerpLedenraadsstukken van de NVBS; november 2003
  naar details van vwnr. h056
  Soort voorwerpBoek in braille
  Afmetingen30 maal 22 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 45. OnderwerpLedenraadsstukken van de NVBS; februari 2005
  naar details van vwnr. h063
  Soort voorwerpBoek in braille
  Afmetingen30 maal 22 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 46. OnderwerpNotitie over de Wmo - Ad van der Waals (FSB); 2005
  naar details van vwnr. h149
  Soort voorwerpTekst in braille
  Afmetingen31 maal 25 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 47. OnderwerpLedenraadsstukken van de NVBS; november 2005
  naar details van vwnr. h058
  Soort voorwerpBoek in braille
  Afmetingen30 maal 22 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 48. OnderwerpLedenraadsstukken van de NVBS; november 2009
  naar details van vwnr. h111
  Soort voorwerpBoek in braille
  Afmetingen30 maal 22 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 49. OnderwerpLedenraadsstukken NVBS; 1 maart 2013
  naar details van vwnr. h053
  Soort voorwerpBoek in braille
  Afmetingen30 maal 21 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1

Tijdschriften


 1. OnderwerpDe Blindenbode; juni 1940
  naar details van vwnr. h128
  Soort voorwerpTijdschrift in braille
  Afmetingen33 maal 28 cm. (h maal b
  Aantal exemplaren1
 2. OnderwerpDe Blindenbode, gedeeltelijk; jan. 1954
  naar details van vwnr. h129
  Soort voorwerpTijdschrift in braille
  Afmetingen33 maal 25 cm. (h maal b
  Aantal exemplaren1
 3. Onderwerp(Juf) Corrie Doelman 25 jaar bij braille-onderwijs - Tussen licht en donker; dec. 1984
  naar details van vwnr. h126
  Soort voorwerpTijdschriftartikel in braille
  Afmetingen30 maal 21 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 4. OnderwerpAnders bekeken - NVBS; maart 1994
  naar details van vwnr. h089
  Soort voorwerpTijdschrift in braille
  Afmetingen28 maal 23 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 5. OnderwerpAnders bekeken - NVBS; mei 1995
  naar details van vwnr. h104
  Soort voorwerpTijdschrift in braille
  Afmetingen28 maal 23 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 6. OnderwerpAnders bekeken - NVBS; november 2005
  naar details van vwnr. h090
  Soort voorwerpTijdschrift in braille
  Afmetingen28 maal 23 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 7. OnderwerpAnders Bekeken NVBS; januari 2007
  naar details van vwnr. h044
  Soort voorwerpTijdschrift in braille
  Afmetingen30 maal 23 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 8. OnderwerpAnders Bekeken; juni 2008
  naar details van vwnr. h029
  Soort voorwerpTijdschrift in braille
  Afmetingen30 maal 22 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 9. OnderwerpAnders Bekeken; september 2008
  naar details van vwnr. h030
  Soort voorwerpTijdschrift in braille
  Afmetingen30 maal 22 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 10. OnderwerpAnders Bekeken; april 2009
  naar details van vwnr. h031
  Soort voorwerpTijdschrift in braille
  Afmetingen30 maal 22 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 11. OnderwerpAnders bekeken - NVBS; mei 2009
  naar details van vwnr. h091
  Soort voorwerpTijdschrift in braille
  Afmetingen28 maal 23 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 12. OnderwerpAnders bekeken - NVBS; juni/juli 2009
  naar details van vwnr. h118
  Soort voorwerpTijdschrift in braille
  Afmetingen30 maal 22 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 13. OnderwerpAnders bekeken - NVBS; november 2009
  naar details van vwnr. h117
  Soort voorwerpTijdschrift in braille
  Afmetingen30 maal 22 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 14. OnderwerpAnders bekeken - NVBS; maart 2010
  naar details van vwnr. h115
  Soort voorwerpTijdschrift in braille
  Afmetingen30 maal 22 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 15. OnderwerpAnders bekeken - NVBS; april 2010
  naar details van vwnr. h116
  Soort voorwerpTijdschrift in braille
  Afmetingen30 maal 22 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 16. OnderwerpAnders bekeken - NVBS; oktober 2012
  naar details van vwnr. h092
  Soort voorwerpTijdschrift in braille
  Afmetingen28 maal 23 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 17. OnderwerpAnders bekeken - NVBS; februari 2013
  naar details van vwnr. h093
  Soort voorwerpTijdschrift in braille
  Afmetingen28 maal 23 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 18. OnderwerpAnders bekeken - NVBS; maart 2013
  naar details van vwnr. h094
  Soort voorwerpTijdschrift in braille
  Afmetingen28 maal 23 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 19. OnderwerpAnders Bekeken; augustus 2013
  naar details van vwnr. h045
  Soort voorwerpTijdschrift in braille
  Afmetingen30 maal 23 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 20. OnderwerpAnders Bekeken - Oogvereniging; november 2013
  naar details van vwnr. h052
  Soort voorwerpTijdschrift in braille
  Afmetingen30 maal 21 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 21. OnderwerpAnders bekeken - Oogvereniging; december 2013
  naar details van vwnr. h095
  Soort voorwerpTijdschrift in braille
  Afmetingen28 maal 23 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 22. OnderwerpAnders bekeken - Oogvereniging; oktober 2014
  naar details van vwnr. h107
  Soort voorwerpTijdschrift in braille
  Afmetingen30 maal 22 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 23. OnderwerpAnders bekeken - Oogvereniging; november 2014
  naar details van vwnr. h114
  Soort voorwerpTijdschrift in braille
  Afmetingen30 maal 22 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 24. OnderwerpAnders bekeken - Oogvereniging; december 2014
  naar details van vwnr. h121
  Soort voorwerpTijdschrift in braille
  Afmetingen30 maal 22 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 25. OnderwerpOog - magazin van de Oogvereniging; maart 2015
  naar details van vwnr. h124
  Soort voorwerpTijdschrift in braille
  Afmetingen30 maal 22 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 26. OnderwerpNLBB Bulletin; november 2007
  naar details van vwnr. h042
  Soort voorwerpTijdschrift in braille
  Afmetingen30 maal 23 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 27. OnderwerpNLBB-Bulletin; mei 2008
  naar details van vwnr. h043
  Soort voorwerpTijdschrift in braille
  Afmetingen30 maal 23 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 28. OnderwerpNLBB-Bulletin; april 2009
  naar details van vwnr. h112
  Soort voorwerpTijdschrift in braille
  Afmetingen30 maal 23 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 29. OnderwerpNLBB-Bulletin; november 2009
  naar details van vwnr. h113
  Soort voorwerpTijdschrift in braille
  Afmetingen30 maal 23 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 30. OnderwerpInterview van Gerben de Boer met Willem Verschoor - bron onbekend; z.j.
  naar details van vwnr. h154
  Soort voorwerpBoekje in braille
  Afmetingen32 maal 22 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1

Andere organisaties


 1. OnderwerpDrie stukken over de blindeninstituten in Grave, inclusief de bibliotheek; 1906/1910/1968(?)
  naar details van vwnr. h137
  Soort voorwerpOrdner met stukken in braille
  Afmetingen?? cm. (h maal b maal d)
  Aantal exemplaren1
 2. OnderwerpFondsenwerving voor de nieuwbouw van De Wijnberg; 1967(?)
  naar details van vwnr. h134
  Soort voorwerpTekst in braille en zwartdruk
  Afmetingen26 maal 17 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren15
 3. OnderwerpStatuten Stichting BETB; 1975
  naar details van vwnr. h013
  Soort voorwerpBoekje in braille
  Afmetingen34 maal 27 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 4. OnderwerpSteekproefonderzoek onder blinden en slechtzienden, tussenrapport; omstreeks 1975
  naar details van vwnr. h122
  Soort voorwerpBoek in braille
  Afmetingen28 maal 23 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 5. OnderwerpNota over beroepsmogelijkheden - Sonneheerdt; 1975
  naar details van vwnr. h083
  Soort voorwerpBoek in braille
  Afmetingen29 maal 24 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 6. OnderwerpNieuwe wegen, visienota - KIOB; 1980
  naar details van vwnr. h131
  Soort voorwerpBoek in braille
  Afmetingen34 maal 30 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 7. OnderwerpVerslag van symposium over 'Nieuwe wegen' - Visiegroep van het KIOB; 1980
  naar details van vwnr. h132
  Soort voorwerpBoek in braille
  Afmetingen34 maal 30 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 8. OnderwerpKwartetspel over handicaps; z.j.
  naar details van vwnr. h100
  Soort voorwerpDoosje met spel in zwartdruk
  Afmetingen10,5 maal 7 maal 1,3 cm. (h maal b maal d)
  Aantal exemplaren1
 9. OnderwerpVerslag over het oprichtingsjaar van de Stichting NBM; 1983
  naar details van vwnr. h139
  Soort voorwerpTekst in braille
  Afmetingen?? cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren3
 10. OnderwerpPlan voor en statuten van de Stichting Nationaal Blindenmuseum; 1983(?)
  naar details van vwnr. h140
  Soort voorwerpBoek in braille
  Afmetingen?? cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren2
 11. OnderwerpPostbus 51-uitgave over de museumjaarkaart; 1985
  naar details van vwnr. h135
  Soort voorwerpBoek in braille
  Afmetingen34 maal 26 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 12. OnderwerpCatalogus van de Stichting Hulpmiddelen voor Blinden en Slechtzienden; 1986
  naar details van vwnr. h067
  Soort voorwerpBoek in braille
  Afmetingen28 maal 22 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 13. OnderwerpKennismakingsbrochure - NVSV (skiën); 1987
  naar details van vwnr. h142
  Soort voorwerpBoek in braille
  Afmetingen34 maal 27 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 14. OnderwerpProgramma wintersportseizoen 1989/1990 - NVSV (skiën); 1989
  naar details van vwnr. h151
  Soort voorwerpBoekje in braille
  Afmetingen28 maal 25 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 15. OnderwerpStatuten van de Stichting Recreatie Visueel Gehandicapten; 1991
  naar details van vwnr. h085
  Soort voorwerpBoek in braille
  Afmetingen30 maal 25 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 16. OnderwerpRechtvaardigheid boven weldadigheid - Cora Boele; 1992
  naar details van vwnr. h040
  Soort voorwerpGesproken boek
  Afmetingen21 maal 24 maal 2 cm. (h maal b maal d)
  Aantal exemplaren1
 17. OnderwerpBeroepenlijst blinden en slechtzienden; 1993(?)
  naar details van vwnr. h084
  Soort voorwerpTekst in braille
  Afmetingen31 maal 25 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 18. OnderwerpOvereenkomst VNBW/NLBB over KICI-gelden; 1996
  naar details van vwnr. h008
  Soort voorwerpBoek in braille
  Afmetingen30 maal 22 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 19. OnderwerpLiturgie voor de jubileumdienst van Sonneheerdt e.a.; 1996
  naar details van vwnr. h119
  Soort voorwerpBoekje in braille
  Afmetingen28 maal 21 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 20. OnderwerpUitnodiging voor jubileumcongres VNBW; 1997
  naar details van vwnr. h075
  Soort voorwerpBoekje in braille
  Afmetingen30 maal 20 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 21. OnderwerpDe Stichting Blindenhulp - 1899-1999 - P.W. Klein; 1999
  naar details van vwnr. h065
  Soort voorwerpBoek in braille
  Afmetingen30 maal 23 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 22. OnderwerpBlind Date - tentoonstellingsboekje van Stichting Blindenhulp; 1999
  naar details van vwnr. h109
  Soort voorwerpBoek in braille en zwartdruk
  Afmetingen25 maal 27 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 23. OnderwerpBrochure over fondsen en subsidie aanvragen - LSBS; 2000(?)
  naar details van vwnr. h069
  Soort voorwerpBoekje in braille
  Afmetingen21 maal 22 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 24. OnderwerpRoutebeschrijving tandemtocht - ENVIT; 2000
  naar details van vwnr. h163
  Soort voorwerpBoekje in braille
  Afmetingen30 maal 22 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 25. OnderwerpRoutebeschrijving tandemtocht - ENVIT; 2005
  naar details van vwnr. h164
  Soort voorwerpBoekje in braille
  Afmetingen30 maal 22 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 26. OnderwerpProgrammaboekje voor manifestatie Drempels Weg!; 2001
  naar details van vwnr. h127
  Soort voorwerpBoekje in braille en gedeeltelijk in reliëf
  Afmetingen34 maal 23 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 27. OnderwerpNieuwjaarskaart van Sonneheerdt; 2004
  naar details van vwnr. h096
  Soort voorwerpKaart in braille en zwartdruk
  Afmetingen21 maal 15 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 28. OnderwerpHandleiding modern bankieren voor blinden en zeer slechtzienden - Rabobank; 2005
  naar details van vwnr. h125
  Soort voorwerpBoekje in braillek
  Afmetingen30 maal 22 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 29. OnderwerpSupplement bij The Guardian - The Guardian/RNIB; 6 april 2005
  naar details van vwnr. h136
  Soort voorwerpBoekje in braillek
  Afmetingen30 maal 22 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 30. OnderwerpOver Romeo en Julia (voor blinden en slechtzienden) - Shakespearetheater in Diever; 2015
  naar details van vwnr. h143
  Soort voorwerpBoek in braillek
  Afmetingen30 maal 23 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1

Diverse stukken


 1. OnderwerpVoorziening voor Blinden, gewijzigde regeling; april 1960
  naar details van vwnr. h027
  Soort voorwerpBoekje in braille
  Afmetingen25 maal 20 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 2. OnderwerpToelichting op de AWBZ - Ministerie van SZV en het VSV; 1968
  naar details van vwnr. h108
  Soort voorwerpBoekje in braille
  Afmetingen28 maal 23 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 3. OnderwerpVast en Zeker - Ministerie van SZV en het VSV; 1970
  naar details van vwnr. h066
  Soort voorwerpBoek in braille
  Afmetingen29 maal 23 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 4. OnderwerpBescherming Bevolking, wenken en toelichting; z.j.
  naar details van vwnr. h152
  Soort voorwerpBoekje in braille
  Afmetingen25 maal 21 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 5. OnderwerpGemeentegids van Grave; 1983-1984
  naar details van vwnr. h068
  Soort voorwerpBoek in braille
  Afmetingen30 maal 26 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 6. OnderwerpKandidatenlijst Kieskring III; 1986
  naar details van vwnr. h072
  Soort voorwerpBoek in braille
  Afmetingen28 maal 23 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 7. OnderwerpInformatiebrochure over seksualiteit; z.j.
  naar details van vwnr. h039
  Soort voorwerpBoek in braille
  Afmetingen28 maal 25 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 8. OnderwerpAutomatische Internationale Dienst 91 - Federatie voor Visueel Gehandicapte Telefonisten; 1971
  naar details van vwnr. h161
  Soort voorwerpBoek in braille
  Afmetingen28 maal 22 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 9. OnderwerpLijst van nationale en internationale telefoonnetten enz.; 1982
  naar details van vwnr. h041
  Soort voorwerpBoek in braille
  Afmetingen28 maal 23 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 10. OnderwerpStandaardzinnen voor internationaal werkende telefonisten; z.j.
  naar details van vwnr. h162
  Soort voorwerpBoekje in braille
  Afmetingen34 maal 27 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 11. OnderwerpVerkeerscode; z.j.
  naar details van vwnr. h010
  Soort voorwerpBoekje in braille
  Afmetingen28 maal 23 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 12. OnderwerpHandleiding snelkookpan Daarderop, type Presto; z.j.
  naar details van vwnr. h099
  Soort voorwerpBoekje in braille
  Afmetingen33 maal 26 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 13. OnderwerpInformatie over Japan; z.j.
  naar details van vwnr. h048
  Soort voorwerpBoekje in braille
  Afmetingen31 maal 25 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 14. OnderwerpOpstel over blindismen - dr. A.A.J. Mulder en drs. A. van Otterlo; z.j.
  naar details van vwnr. h033
  Soort voorwerpBoekje in braille
  Afmetingen28 maal 24 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 15. OnderwerpGevraagd: beroepskracht in patiënten-/gehandicaptenorganisatie - Toos Schippers; 1991
  naar details van vwnr. h016
  Soort voorwerpBoek in braille
  Afmetingen30 maal 26 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 16. OnderwerpTroonrede; 1994
  naar details van vwnr. h148
  Soort voorwerpBoekje in braille
  Afmetingen28 maal 23 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 17. OnderwerpBrochures/toelichtingen inkomstenbelasting; 1996
  naar details van vwnr. h086
  Soort voorwerpBoek in braille
  Afmetingen28 maal 23 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 18. OnderwerpOratie: Doel voor ogen - dr. H.J. Völker-Dieben; 1997
  naar details van vwnr. h050
  Soort voorwerpBoek in braille
  Afmetingen30 maal 25 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 19. OnderwerpOratie - prof. dr. b.c.p. Polak; 1997
  naar details van vwnr. h087
  Soort voorwerpBoekje in braille
  Afmetingen30 maal 25 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1
 20. OnderwerpAfscheid van Louis de Vos; 2004
  naar details van vwnr. h074
  Soort voorwerpBoekje in braille
  Afmetingen31 maal 27 cm. (h maal b)
  Aantal exemplaren1terug naar de inhoudsopgave
terug naar de beginpagina van de collectie
terug naar de beginpagina van de website