Omschrijving


Dit is een lijst met zinnen in het Nederlands, voorzien van de vertalingen in het Duits, Engels en Frans, ten dienste van mensen die op een telefooncentrale werken.

Opmerkingenterug naar de vorige pagina