Omschrijving


Dit is het verslag van het op 20 maart 1980 gehouden symposium over de visienota 'Nieuwe Wegen in de Hulpverlening aan Blinden en Slechtzienden', opgesteld door de 'Visiegroep' van het Koninklijk Instituut tot Onderwijs van Blinden.
Het verslag is gestereotypt en gedrukt door de bibliotheek/drukkerij van het Koninklijk Instituut tot Onderwijs van Blinden.

Opmerkingenterug naar de vorige pagina