Omschrijving


Dit is een gedeelte van De Blindenbode, jaargang 27, januari 1954.
De Blindenbode was het orgaan van de Nederlandsche Blindenbond.
Dit uittreksel bevat onder meer een lang 'in memoriam' over Wietze Adrianus Jacobs, vermoedelijk geschreven door F.G. Tingen.

Opmerkingenterug naar de vorige pagina