Titelblad


Op het titelblad van deze band staat:
(begin citaat)
steekproef-onderzoek onder de groepering van blinden en slechtzienden van 20 - 65 jaar
gehouden van november 1972 tot en met maart 1973

de rechte tellingen
tussentijds rapport
tweede deel

gedrukt bij de nederlandsche blindenbibliotheek
noordwal 7, Den Haag.
telefoon: 070-65.29.50
gironummer: 25.42.36
(einde citaat)
Dit deel begint met katern 4 (over het winkelen). Voorts bevat dit deel:
katern 5 (over deelname aan het verkeer),
katern 6 (over vrijetijdsbesteding),
katern 7 (over onderwijs en opleiding),
katern 8 (over de psychologische kenmerken, met uitslagen van tests).

Opmerkingenterug naar de vorige pagina