Omschrijving


Dit is een toelichting op de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) die op 1 januari 1968 gedeeltelijk en op 1 april 1968 volledig in werking is getreden. Deze brochure is van najaar 1968.
De uitgevers zijn het Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid en het Voorlichtingscentrum Sociale Verzekeringen.
De brailledruk is verzorgd door de Nederlandse Blindenbibliotheek te Den Haag.

Opmerkingenterug naar de vorige pagina