Omschrijving


Het zijn hoofdzakelijk verslagen van ledenvergaderingen en jaarverslagen van Afdeling Leiden van de R.K. Blindenbond "Sint Odilia". Ze bestrijken (globale indruk) de jaren 1950 tot 1965.

Opmerkingenterug naar de vorige pagina