Omschrijving


Dit is de rede van prof. dr. b.c.p. Polak uitgesproken op 17 oktober 1997 bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar oogheelkunde met als leeropdracht de pathologie van het achterste oogsegment aan de faculteit der geneeskunde van de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Opmerkingenterug naar de vorige pagina