Omschrijving


Dit zijn uitgaven van de belastingdienst, bijna alle gedateerd op december 1996.
De zes banden betreffen:

De belastingdienst financierde op initiatief van de NVBS de brailleversie van verscheidene uitgaven van de belastingdienst.

Opmerkingenterug naar de vorige pagina