Titelblad


Hierop staat:
(begin citaat)
discussienota
behorende bij voorlopige beroepengids voor blinden

in opdracht van de nederlandse blindenbond samengesteld door de beroepencommissie, bestaande uit:
mej. m. Troost,
drs. a. Darsono,
t. Verhulst,
d. Koster,

uitgave van de nederlandse blindenbond.

correspondentie-adres:
t. Verhulst,
anne franklaan 46,
Bussum.
(einde citaat)

Opmerkingenterug naar de vorige pagina