Omschrijving


Dit is een brief van de beleidsmedewerkster Mobiliteit van de SBBS, Leonie van der Hoek, aan de deelnemers van het overleg met het Landelijk Instituut Sociale Verzekeringen (LISV) de dato 10 juni 1997. Hierbij stuurt zij de tekst toe van het herziene bruikleencontract voor een geleidehond.

Opmerkingen



terug naar de vorige pagina