Omschrijving


Dit is een notitie naar aanleiding van een discussie in het hoofdbestuur van de NVBS. Het is gedateerd op 24 januari 1996. Het is de uitwerking van een eerdere notitie met de titel: "Enige ideeën voor praktische belangenbehartiging".

Opmerkingenterug naar de vorige pagina