Omschrijving


Dit zijn de stukken voor de vergadering van de Bondsraad van de Nederlandsche Blindenbond op 13 december 1969.
Het boekje omvat het agendavoorstel, de toelichting op de agenda en het verslag van de bondsraadvergadering op 14 december 1968.
De door afdelingen voorgedragen discussiepunten betreffen het volgende:

Opmerkingenterug naar de vorige pagina