Titelblad


Hierop staat:
(begin citaat)
Vast En Zeker

Een verzameling van actuele teksten over de sociale verzekering

Gedrukt bij:
"Stichting Werkplaatsen Sonneheerdt"
te Ermelo
afd. B.C.D.:
"Binderij, Cartonnage, Drukkerij"
(einde citaat)

Op de achterkant staat dat dit boek een uitgave is van het Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid en het Voorlichtingscentrum Sociale Verzekeringen.
In het Ten Geleide staat vermeld dat de informatie, gebaseerd op radiopraatjes, is geactualiseerd naar de stand op 1 januari 1970.
Het boek bestaat uit twee delen.

Opmerkingenterug naar de vorige pagina