Omschrijving


Dit zijn de stukken voor de extra ledenraadsvergadering van de NVBS op 25 februari 2005. Ze bestaan uit twee banden.

Opmerkingenterug naar de vorige pagina