Omschrijving


Dit is de brief van het hoofdbestuur van de NVBS aan de leden om hen te informeren over de stand van zaken bij de fusiebesprekingen.
Als bijlage is een brochure toegevoegd over de voorgenomen fusie van organisaties van en voor blinden, slechtzienden en doofblinden, getiteld: "Op weg naar één Oogvereniging".
De brief is gedateerd op 12 juli 2012.

Opmerkingenterug naar de vorige pagina