Omschrijving


Dit zijn de stukken voor de ledenraadsvergadering van de NVBS op 1 maart 2013. In die vergadering stond de voorgenomen fusie van de NVBS met de Oogvereniging Nederland centraal.
De stukken omvatten vier banden.

Opmerkingenterug naar de vorige pagina