Titelblad


Hierop staat:
(begin citaat)
adreslijst van bestuursleden der bij de nederlandse blindenbond aangesloten verenigingen.
verouderde lijst.

inhoudsopgave op bladzijde 34

Gedrukt bij de nederlandse blindenbibliotheek
noordwal 7 den haag
telefoon 070-116622.
(einde citaat)

In het citaat staan vermoedelijk later bijgeschreven woorden.
De voorzitter, secretaris en penningmeester van het hoofdbestuur van de Nederlandse Blindenbond zijn volgens deze lijst achtereenvolgens:
F.G. Tingen, H.B. Frieman en H. Kok.

Opmerkingenterug naar de vorige pagina