Omschrijving


De op één vel passende tekst is een kamplied, vermoedelijk het kamplied van de Nederlandse Blindenbond. In de tekst wordt over een vakantieoord gesproken; de laatste zinsnede luidt: "dan zal ook dit kamp der blinden aan ons bondsdoel zijn gewijd".

Opmerkingenterug naar de vorige pagina