Omschrijving


Deze tekst bevat het jaarverslag van de Nederlandse Blindenbond over 1964. Het is ondertekend door secretaris H.B. Frieman.

Opmerkingenterug naar de vorige pagina