Omschrijving


Dit boek bevat de tekst van de statuten en het huishoudelijk reglement van de Nederlandse Blindenbond, zoals deze zijn goedgekeurd in 1965.

Opmerkingenterug naar de vorige pagina