Omschrijving


Op de eerste bladzijde staat bovenaan:
(begin citaat)
rapport met betrekking tot het blindenwezen in nederland, opgesteld op verzoek van de "nederlandse blinde-jongeren-werkgemeenschap" door
j. van rossem, den haag.
w. van der ven, zeist.
g. schoots, rotterdam.
(einde citaat)

Opmerkingenterug naar de vorige pagina