Omschrijving


Dit boek bevat, vergezeld van een aanbiedingsbrief, de statuten van de NVBS, zoals deze waren gewijzigd op 18 december 1998.

Opmerkingenterug naar de vorige pagina