Titelblad


Op het titelblad van de eerste van de twee banden staat:
(begin citaat)
Volwaardig burgerschap,
Haalbaar ideaal

Meerjaren strategisch beleidsplan
1999 2004

Federatie Nederlandse gehandicaptenraad

Utrecht, september 1998
Band 1
(einde citaat)

Opmerkingenterug naar de vorige pagina