Omschrijving


Dit boek is een onderdeel van de stukken voor de ledenraadsvergadering van de NVBS de dato 24 november 1984.
Dit deel omvat de volgende onderdelen:
a. de nota slechtziendenbeleid;
b. de nota voorlichting;
c. evaluatie periodieke informatievoorziening;
d. vijf voorstellen van afdelingen.

Opmerkingenterug naar de vorige pagina