Titelblad


Op de eerste bladzijde staat:
(begin citaat)
Nederlandse blindenbond.

Vergadering van de bondsraad te houden 11 december 1965 in tivoli, lepelenburg te utrecht, aanvang 14 uur.

Agenda:

1 opening;
2 notulen van de vorige vergadering, die hierbij zijn gevoegd;
3 gedachtenwisseling;
4 rondvraag;
5 sluiting.
(einde citaat)

Het boekje bevat een korte toelichting op agendapunt 3 en de notulen van de vergadering van 19 december 1964. De voorzitter was F.G. Tingen; H.B. Frieman was secretaris.

Opmerkingenterug naar de vorige pagina