Titelblad


Op de eerste beschreven bladzijde staat onder meer:
(begin citaat)
Aktiegroep van Blinden en Slechtzienden (a.b.s.)

Verslag van de eerste vergadering van de aktiegroep verboom, gehouden op zaterdag 20 september J.l. in gebouw "de vereniging", mariaplaats 14 te utrecht.
(einde citaat)

Het verslag is ondertekend door Rinus Goenze [notulist] en Bas Barendregt [administrateur] met de maandaanduiding oktober 1975.
Er is een nawoord aan toegevoegd, ondertekend door Th. Verboom, zich aanduidend als woordvoerder.

Opmerkingenterug naar de vorige pagina