Omschrijving


De ordner bevat correspondentie van Afdeling Groningen van de Nederlandse Blindenbond, zowel ontvangen als uitgegane brieven. Ze betreft de veertiger jaren van de twintigste eeuw.

Opmerkingenterug naar de vorige pagina