Omschrijving


Het betreft een bundel verslagen van bestuursvergaderingen van Afdeling Groningen van de Nederlandse Blindenbond. Ze beslaat enkele jaren rond 1975.

Opmerkingenterug naar de vorige pagina