Titelblad


Hierop staat:
(begin citaat)
statuten en huishoudelijk reglement van den "nederlandschen blindenbond"
opgericht te 's gravenhage
25 mei 1895

laatstelijk gewijzigd en goedgekeurd in de bondsvergadering te utrecht 25 november 1928 en goedgekeurd bij koninklijk besluit van 23 juli 1929 no. 53 stbl. 3 september 1929 no. 171.

gedrukt bij:
n. v. "de ned.-braille-pers" te amsterdam.
(einde citaat)

Opmerkingenterug naar de vorige pagina