Stichting Nationaal Blindenmuseum

Afbeelding van het Graafs rekenbord Afbeelding van een landkaart van Groot-Brittannië Afbeelding van een oude brailleschrijfmachine


Inhoudsopgave


Introductie


Onze stichting is in 1983 opgericht.
Zij stelt zich ten doel:
het bijeenbrengen van bestaande kennis over de gevolgen van een visuele beperking en de wijze waarop in de loop der tijd getracht is deze zoveel mogelijk op te heffen of te compenseren met hulp- en leermiddelen.

De stichting tracht haar doelstelling te verwezenlijken door het inrichten van een museum of een onderdeel daarvan, het verkrijgen en archiveren van goederen en documenten en het (mede) verzorgen van tentoonstellingen en publicaties.

We willen aan de hand van onze collectie en publicaties inzicht geven in de wijze waarop blinden en slechtzienden door de jaren heen zoveel mogelijk hebben kunnen participeren in de samenleving. Een zeker accent ligt daarbij op de middelen om te kunnen schrijven en lezen en hiermee deel te nemen aan het onderwijs en het arbeidsproces.


Van opslag- en werkruimte naar museum


Sinds 15 juni 2014 bevindt het grootste gedeelte van onze collectie zich in Ermelo en wel in het pand van de CBB (Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden). Het andere deel van onze collectie heeft onderdak gevonden op de zolder van het kantoorpand van de Vereniging Onbeperkt Lezen in Den Haag.

De ruimte in Ermelo die ons in 2014 te huur is aangeboden, beslaat 35 vierkante meter. De ruimte heeft echter meer het karakter en de uitstraling van opslag dan die waarmee recht zou worden gedaan aan onze museale ambitie. Na lang aarzelen hebben we in december 2019 besloten een gedeelte van onze collectie voor bezoekers toegankelijk te maken. We bleven uiteraard uitkijken naar meer vierkante meters.

Door een reorganisatie binnen de CBB en een herbestemming van de ruimten binnen het pand, deed zich in het eerste kwartaal van dit jaar de gelegenheid voor dat verhuizing van onze collectie binnen het pand kon worden overwogen. Wij zijn er de algemeen directeur en het bestuur van de CBB zeer erkentelijk voor dat zij ten gunste van onze belangen hebben beslist. Die beslissing leidt er namelijk toe dat wij van 35 vierkante meter verhuizen naar 78 vierkante meter! Voor ons betekent dit de ontwikkeling van een zeer beperkt tentoonstellinkje in een benauwde omgeving naar een meer museale omgeving, een aantrekkelijker ambiance voor bezoekers.

De verhuizing heeft wat voeten in de aarde; dat zal niemand verbazen. Zodra het museum open is, wordt dit hier bekend gemaakt. Dan wordt er ook informatie verstrekt over de bezoekmogelijkheden.


Collectie, interviews en documentatie


De materialen die wij willen bewaren zijn voorwerpen en teksten die op de een of andere manier een functie kunnen vervullen bij het inzicht geven in de wijze waarop blinden en slechtzienden konden en kunnen participeren in de samenleving. Het is niet mogelijk, en ook niet nodig, dat deze materialen altijd fysiek toegankelijk zijn. Wat volgens ons wel nodig en mogelijk is, is dat op een gemakkelijke manier is te achterhalen welke voorwerpen er tot onze collectie behoren. Daarom hebben wij na onze verhuizing naar Ermelo in onze activiteiten voorrang gegeven aan de beschrijving van onze collectie en aan publicatie van die beschrijving op deze website.
Ruwweg delen we de collectie in drie categorieën in:
a. lectuur;
b. hulp- en leermiddelen;
c. overige voorwerpen.

Naast het bewaren en presenteren van lectuur en voorwerpen ambiëren we een bijdrage te leveren aan het beschikbaar komen of bereikbaarder maken van informatie die met het integratieproces van blinden en slechtzienden van doen heeft. Hiertoe zijn we begonnen aan een serie interviews met blinden en slechtzienden, onder meer over hun ervaringen in het onderwijstraject. Ook proberen we relevante documenten van anderen eenvoudig bereikbaar te maken.

Via onderstaande koppelingen kunt u meer te weten komen.

naar hulp- en leermiddelen

naar de lectuurcollectie

naar interviews


Contactgegevens


Bestuur en jaarstukken


Statuten


Via onderstaande koppeling gaat u naar de statuten van de stichting.
naar de statuten


Een beetje geschiedenis


Via onderstaande koppeling komt u op een pagina met enige informatie over het wel en wee van onze Stichting gedurende de eerste dertig jaar (1983 tot 2014).
naar de pagina met een beetje geschiedenisterug naar de inhoudsopgave

Deze website wordt beheerd door Pengaarde. Ze is laatstelijk gewijzigd op 30 april 2020.
Einde van de beginpagina.