Stichting Nationaal Blindenmuseum

Afbeelding van het Graafs rekenbord Afbeelding van een landkaart van Groot-Brittannië Afbeelding van een oude brailleschrijfmachine


Inhoudsopgave


Introductie


Onze stichting is in 1983 opgericht.
Zij stelt zich ten doel:
het bijeenbrengen van bestaande kennis over de gevolgen van een visuele beperking en de wijze waarop in de loop der tijd getracht is deze zoveel mogelijk op te heffen of te compenseren met hulp- en leermiddelen.

De stichting tracht haar doelstelling te verwezenlijken door het inrichten van een museum of een onderdeel daarvan, het verkrijgen en archiveren van goederen en documenten en het (mede) verzorgen van tentoonstellingen en publicaties.

We willen aan de hand van onze collectie en publicaties inzicht geven in de wijze waarop blinden en slechtzienden door de jaren heen zoveel mogelijk hebben kunnen participeren in de samenleving. Een zeker accent ligt daarbij op de middelen om te kunnen schrijven en lezen en hiermee deel te nemen aan het onderwijs en het arbeidsproces.


Contactgegevens


Opslag- en werkruimte


Sinds 15 juni 2014 bevindt onze opslag- en werkruimte zich in Ermelo. Deze ruimte heeft de CBB (Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden) voor ons in haar gebouw vrijgemaakt. Hier is het grootste gedeelte van onze collectie ondergebracht. Bovendien kunnen wij hier een deel van onze beheerwerkzaamheden verrichten. Het andere deel van onze collectie heeft onderdak gevonden op de zolder van het kantoorpand van de Vereniging Onbeperkt Lezen in Den Haag. Deze ruimte mogen wij tijdelijk gratis gebruiken.


Collectie, interviews en documentatie


De materialen die wij willen bewaren zijn voorwerpen en teksten die op de een of andere manier een functie kunnen vervullen bij het inzicht geven in de wijze waarop blinden en slechtzienden konden en kunnen participeren in de samenleving. Het is niet mogelijk, en ook niet nodig, dat deze materialen altijd fysiek toegankelijk zijn. Wat volgens ons wel nodig en mogelijk is, is dat op een gemakkelijke manier is te achterhalen welke voorwerpen er tot onze collectie behoren. Daarom hebben wij na onze verhuizing naar Ermelo in onze activiteiten voorrang gegeven aan de beschrijving van onze collectie en aan publicatie van die beschrijving op deze website.
Ruwweg delen we de collectie in drie categorieën in:
a. lectuur;
b. hulp- en leermiddelen;
c. overige voorwerpen.

Naast het bewaren en presenteren van lectuur en voorwerpen ambiëren we een bijdrage te leveren aan het beschikbaar komen of bereikbaarder maken van informatie die met het integratieproces van blinden en slechtzienden van doen heeft. Hiertoe zijn we begonnen aan een serie interviews met blinden en slechtzienden, onder meer over hun ervaringen in het onderwijstraject. Ook proberen we relevante documenten van anderen eenvoudig bereikbaar te maken.

Via onderstaande koppelingen kunt u meer te weten komen.

naar hulp- en leermiddelen

naar de lectuurcollectie

naar interviews


Bezoek op afspraak


Hoewel de ons ter beschiking staande ruimte klein is, hebben we besloten onze fysieke collectie in Ermelo voor publiek toegankelijk te maken. Op deze website kunt u al een indruk van onze collectie krijgen. Wilt u deze van nabij bekijken en aanraken en wilt u erover horen vertellen, maak dan een afspraak met ons. We kunnen helaas niet meer dan drie personen tegelijk ontvangen. Beschikbare weekdagen zijn maandag tot en met vrijdag.
Het bezoekadres is Paul Krugerweg 39, 3851 ZH Ermelo.
Voor het maken van een afspraak kunt u contact leggen met de voorzitter van onze stichting, Loek Meijer, via
E-mailadres: info@nationaalblindenmuseum.nl of
Telefoonnummer: 033-2464374 .


Bestuur en jaarstukken


Statuten


Via onderstaande koppeling gaat u naar de statuten van de stichting.
naar de statuten


Een beetje geschiedenis


Via onderstaande koppeling komt u op een pagina met enige informatie over het wel en wee van onze Stichting gedurende de eerste dertig jaar (1983 tot 2014).
naar de pagina met een beetje geschiedenisterug naar de inhoudsopgave

Deze website wordt beheerd door Pengaarde. Ze is laatstelijk gewijzigd op 7 maart 2020.
Einde van de beginpagina.